Κτηματολόγιο 2019: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για την Κεφαλονιά

Εκτύπωση

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019 10:45

Κτηματολόγιο 2019: Στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη, ξεκινά την επόµενη Τρίτη 18 Ιουνίου η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηµατολόγιο, σύµφωνα µε ανακοίνωση του φορέα.

Αναλυτικά, στις τρεις νέες περιοχές στις οποίες αρχίζει η κτηµατογράφηση, δηλαδή στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη, η προθεσµία για την υποβολή δηλώσεων ξεκινά στις 18 Ιουνίου και λήγει στις 18/9/2019 για τους κατοίκους του εσωτερικού και στις 18/12/2019 για τους κατοίκους του εξωτερικού και το ελληνικό Δηµόσιο.

Η διοίκηση του Ελληνικού Κτηµατολογίου καλεί όσους έχουν ακίνητη περιουσία στις περιοχές αυτές να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηµατογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. Υπενθυµίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν θα χαρακτηριστούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και κινδυνεύουν να περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ηµοσίου.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές µπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ηλεκτρονικά ή επισκεπτόµενοι τα κατά τόπους Γραφεία Κτηµατογράφησης, ενώ όσοι διαµένουν µόνιµα στην Αττική µπορούν να επισκέπτονται το Κεντρικό Γραφείο Κτηµατογράφησης στο Γαλάτσι. Οι συνεχείς παρατάσεις κρίνονται από πολλούς απαραίτητες εξαιτίας της χαµηλής συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία.

Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει επισηµάνει επανειληµµένως και ο κ. ∆ηµαράς, η εξάµηνη οριζόντια παράταση δεν αποτελεί επιλογή για την ηγεσία του υπουργείου, δεδοµένου ότι θα επιβαρύνει µε επιπρόσθετο κόστος το έργο, ενώ θα επηρεάσει δυσµενώς και τον χρόνο ολοκλήρωσής του.

Γι’ αυτό και επί του παρόντος οι αποφάσεις αφορούν µικρότερο χρονικό διάστηµα και δίνονται κατά περίπτωση. Εκτιµάται επίσης ότι, πέραν της τρίµηνης παράτασης που δόθηκε µαζικά σε περιοχές, δεν θα είναι εφικτό να δοθεί νέα παράταση, παρά το γεγονός ότι η νοµοθετική ρύθµιση παρέχει αυτήν τη δυνατότητα.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 14/6/2019 #ODUSSEIA