Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα πλαίσια μουσικής- πολιτιστικής στο Βαθύ Ιθάκης

Εκτύπωση

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2020 20:34

Στο Αργοστόλι σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, ο Αναπλ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Γεώργιος Αστυνομικός Υποδιευθυντής.

Έχοντας υπόψη

1.Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

2.Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).


3.Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4.Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

5.Την υπ’ αριθ. 7177/20/2064352 από 24-9-2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης, με την συνημμένη σε αυτή αλληλογραφία .

Στα πλαίσια της μουσικής πολιτιστικής εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βαθύ Ιθάκης την Παρασκευή 25-9-2020 και προς εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αλλά και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την προσωρινή διακοπής κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 19.00΄ ώρα έως την 24:00΄ ώρα στην δημοτική οδό Νηρηίδων, εντός πόλεως Βαθέως Ιθάκης και ειδικότερα από την συμβολή της με την οδό Παπουλάκη έως την συμβολή της με την οδό Βλαχερνών.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Βαθέως Ιθάκης που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων, με μέριμνα του Α.Τ. Ιθάκης.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,24/9/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA