Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις για την Κηρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των πληγεισών περιοχών

Εκτύπωση

Τρίτη, 08 Οκτώβριος 2019 11:20

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορούν στην Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, της Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου, του Δήμου Σάμης (ΑΔΑ: 7Ν7046ΜΚ6Π-4ΞΥ) και της Τοπικής Κοινότητας Νυφίου, του Δήμου Αργοστολίου (ΑΔΑ: ΨΕΕ046ΜΚ6Π-1ΥΦ), της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 3ης και 4ης Οκτωβρίου 2019.

Τέλος ευχαριστούμε την κ. Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Χαρδαλιά Νικόλαο, για την άμεση κινητοποίησή τους

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ