«ΙΔΡΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ»

Εκτύπωση

Παρασκευή, 05 Ιούλιος 2019 19:56

Υπογράφτηκε η απόφαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη για τη ίδρυση Λιμενικού Σταθμού με έδρα το  Ληξούρι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ προχωρούν στις ενέργειες για τη σύστασή του. Ο Λιμενικός Σταθμός Ληξουρίου είχε καταργηθεί με το Π.Δ. 81/2014  και οι αρμοδιότητες του μεταφέρθηκαν στο Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς.

Οι αντικειμενικές  συνθήκες κατέδειξαν ότι η  ίδρυση του Λιμενικού Σταθμού ήταν απαραίτητη, καθώς  το Λιμενικό Φυλάκιο που είχε ιδρυθεί στη θέση του αδυνατούσε να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, ενώ  το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς αποδυναμώθηκε περαιτέρω λόγω της αύξησης των αρμοδιοτήτων του και των προβλημάτων της υποστελέχωσης. Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη της  αναβάθμισης της Λιμενικής Αρχής Ληξουρίου, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε επιχειρησιακά μέσα, καθώς θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της οποίας η επανίδρυση του Λιμενικού Σταθμού αποτελούσε πάγιο αίτημα.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5/7/2019 #ODUSSEIA