Επανάληψη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κραναίας-Ελειού

Εκτύπωση

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2016 13:19

Π/Υ 200.000,00€ με ΦΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αποχής των μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς από τις επιτροπές, δεν πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός  για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κραναίας-Ελειού – Πρόννων» με προϋπολογισμό 200.000,00€ (με ΦΠΑ) και σε συνέχεια της 143-09/23-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο διαγωνισμός πρόκειται να επαναληφθεί στις 29-03-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10.00πμ.

Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό εργασιών 117.516,17 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 162.601,63 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε, απρόβλεπτα  και  αναθεώρηση).

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις 24-3-2016.

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002

Προκαταβολή  δεν  θα  χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713605562671360556 , FAX επικοινωνίας 2671360601, αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21.3.2016