Ζολιώ Λαδά-Βαρβαρέσου: ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ....

Εκτύπωση

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019 13:23

Από τό κρύσταλλο

Τής σιωπής

Εισερχόμαστε

Στά χλωρά φύλλα

Τής Νύχτας...

Η σάρκα είναι κατάκοπη

Η ψυχή κερματισμένη

Πετά ανάμεσα σέ

Φλόγες κεραυνών

Καί αβεβαιότητα..,


Νά πιστέψεις στήν ελπίδα;

Στό αδιάφανο μή υπάρχον;

Στά εγκόσμια υπάρχοντα;


Γιά ένα ομως εισαι σίγουρος

Ερωτας και Θάνατος

Κάπου σέ αναμένουν....


Από τή συλλογή ποιημάτων «ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ»

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 29/8/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA