Ζολιώ Λαδά-Βαρβαρέσου Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Εκτύπωση

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019 18:23

Η Ιστορια φορει σκισμένο ρούχο,

περπαταει σέ χωραφια

πού ξέραναν οι ηλιοι αιώνων.

Δέν ξέρει ποιά ακριβώς είναι.

Τόσοι γράφουν γι αυτήν.

Πολλοί γνώστες, πολλοί αδαείς,

λυωμένη χρήσιμη, άχρηστη ύλη...

Αργοσβύνει η ιστορία αβέβαιη,

γιά τό βέβαιο, πρόσωπο χλωμο....

Η σιωπή, η σιωπή καί το Αίμα

καταγράφουν τό αληθινό

της Ιστορίας πρόσωπο.

 

Zoλιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 14/6/2019 #ODUSSEIA