ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 2020-2021

Εκτύπωση

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2020 20:06

-Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλληνίας ενημερώνει ότι, με το αρ.2117/195639/31-7-2019 έγγραφο του Τμήματος Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠΑΑΤ, οι Δηλώσεις Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων για την περίοδο 2020-2021 υποβάλλονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www. minagric.gr) έως την 30η Νοεμβρίου 2020

-Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο


δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής. Εξαιρούνται οι αμπελουργοί με αμπελουργική έκταση έως 1 στρέμμα για παραγωγή ιδίας κατανάλωσης.

Σε περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν «μηδενική» Δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).

-Οι ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ και για τα δικά τους αμπελοτεμάχια και εν συνεχεία ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Το ίδιο υποχρεούνται και οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο τρίτου (με τη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η κυριότητα της παραγωγής παραμένει στον αμπελουργό ή αποδεικνύει και έως τρίτου βαθμού συγγένεια) προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό.

-Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη ομάδας/οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω ομάδα/οργάνωση παραγωγών διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και μόνο συμπληρώνεται στη Δήλωση Συγκομιδής το πεδίο με την ένδειξη «ιδιοκατανάλωση»

-Για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας θα πρέπει να υποβάλλεται επιπλέον και δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου.

Επισημαίνεται ότι αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν υποβάλλονται δηλώσεις συγκομιδής αποκλείονται από τα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα ( Αναδιάρθρωση Αμπελώνων κα). Τονίζουμε ότι αμπελοτεμάχια που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής για 5 έτη θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του Μητρώου για την καλλιεργητική τους κατάσταση με ενδεχόμενη απώλεια της άδειας αναφύτευσης (αρ 66 ΚΑΝ 1308/13).

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,24/9/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA