ΟΕΕΔΔΕΚΙ Ρυθμίσεις για την παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ

Εκτύπωση

Τρίτη, 24 Μάρτιος 2020 13:57

Σας προωθούμε το ΦΕΚ 949 Β' / 21-3-2020 και το ΦΕΚ 950 Β' / 21-3-2020 που αφορούν ρυθμίσεις για την παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ.

Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες στις 20.03.20 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας, τους αναφερόμενους στον επισυναπτόμενο πίνακα της κάθε απόφασης.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση που εργαζόμενοι των παραπάνω επιχειρήσεων τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και η επιχείρηση καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως.

Συγκεκριμένα:

Με το ΦΕΚ 949 Β ΥΑ 1053:

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών των επιχειρήσεων, που λήγουν ή έληξαν από 11.03.20 έως και την 30.04.20, παρατείνονται μέχρι και την 31.08.20. Όμοια παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Τέλος αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.20 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.20 οφειλών.

Με το ΦΕΚ 950 Β ΥΑ 1054:

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών των επιχειρήσεων από δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 11.03.20 έως και την 30.04.20, παρατείνονται μέχρι και την 31.08.20. Τέλος, αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.20 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.20 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 24/3/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA