Τι πρέπει να διορθώσουμε για να κάνουμε ανταγωνιστικότερο το τουριστικό προϊόν μας

Εκτύπωση

Τρίτη, 02 Ιούλιος 2019 17:57

Ανέκαθεν αποκαλούσαμε τον τουρισμό «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας.

Ο χαρακτηρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε με χειροπιαστό τρόπο τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Ο τουρισμός είναι ο κλάδος που δεν έπαψε στιγμή να στηρίζει την οικονομία και την απασχόληση, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να προσελκύει επενδύσεις, να τονώνει τις τοπικές οικονομίες.

Δεν έπαψε, επίσης, ποτέ να σηκώνει στις πλάτες του την προσπάθεια εξυγίανσης του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας.

Τώρα, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η τουριστική ανάπτυξη του τόπου, χρειάζεται σχέδιο, σοβαρότητα και προσοχή, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει σωστά τα ανταγωνιστικά της

πλεονεκτήματα, να βελτιώσει αδυναμίες και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο, έναντι των ανταγωνιστικών προορισμών.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η Ελλάδα υπερτερεί στις αξιολογήσεις των τουριστών σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες της Νότιας Ευρώπης, σε μια σειρά από κρίσιμες διαστάσεις της τουριστικής εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, προσφέρει πολύ υψηλή ικανοποίηση όσον αφορά το φιλόξενο χαρακτήρα και τη φιλικότητα των κατοίκων της, τη διαμονή, την αίσθηση ασφάλειας, τη γαστρονομία και την ομορφιά των τοπίων.

Υστερεί, ωστόσο, σημαντικά σε αρκετά άλλα κριτήρια όπως είναι η λειτουργία των προορισμών – καθαριότητα, σήμανση, άναρχη πολεοδομία – η ποιότητα της τουριστικής πληροφόρησης, οι μεταφορές και η ευκολία πρόσβασης στα αεροδρόμια, οι οδικές υποδομές, η προσφερόμενη εμπειρία στους αρχαιολογικούς χώρους, η διαθεσιμότητα επιλογών ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, καθώς και το φάσμα των αγοραστικών επιλογών.

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι, παρά την υψηλή βαθμολογία που λαμβάνει ως προς την ικανοποίηση των επισκεπτών, η Ελλάδα μειονεκτεί έναντι των ανταγωνιστών της, ως προς τη διάθεση των επισκεπτών να επαναλάβουν το ταξίδι τους.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να εστιάσουμε, από τώρα και στα επόμενα χρόνια, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση στην ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για την παροχή περισσότερων, καινοτόμων εμπειριών, αναβάθμιση της παρουσίασης των πολιτιστικών πόρων της χώρας, με αξιοποίηση σύγχρονων μέσων, ώστε να γίνονται πιο ενδιαφέροντες για τον επισκέπτη, αλλά και βελτίωση της τουριστικής πληροφόρησης με ενίσχυση των κέντρων πληροφόρησης και ανάπτυξη ποιοτικών ψηφιακών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

Χρειάζονται νέες επενδύσεις, οι οποίες θα αναβαθμίσουν συνολικά το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα δημιουργήσουν δυναμική ανάπτυξης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να προχωρήσει ταχύτερα το σχέδιο αξιοποίησης των ακινήτων του δημοσίου, καθώς και η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη σημαντικών υποδομών, οι οποίες θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό.

Χρειάζονται, τέλος, μέτρα ενίσχυσης της μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προγράμματα για την επιμόρφωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και βεβαίως, ένα σταθερό και ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, με λιγότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο κεφάλαιο φυσικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς που διαθέτει η χώρα μας, με βάση ένα σαφές όραμα, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, με μακρόπνοο σχέδιο, με υψηλό επαγγελματισμό, με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές.

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2/7/2019 #ODUSSEIA Tribune