Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων λόγω παρελάσεων σε Αργοστόλι και Ληξούρι

Εκτύπωση

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019 20:27

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1.Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

2.Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).

3.Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4.Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

5.Την υπ. αριθ. 7170/19/591042 από 20-3-2019 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

6. Την υπ. αριθ. 7173/19/585942 από 20-3-2019 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στα πλαίσια της διεξαγωγής των παρελάσεων που θα διεξαχθούν στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Παλικής την Δευτέρα 25-3-2019 και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των ως άνω παρελάσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, τα παρακάτω:

Αρθρο 1ο

α) Για την πόλη του Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου:

Την Απαγόρευση της Στάσης και Στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 09:00΄ώρα έως την 13:00΄ ώρα και την Διακοπή Κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 11:00΄ ώρα έως την 13:00΄ ώρα στην οδό Ρ. Βεργωτή και συγκεκριμένα από την διασταύρωση της με την οδό Λεωφόρο Γ. Βεργωτή , έως την διασταύρωσή της με την οδό Α. Τρίτση.

β) Για την πόλη του Ληξουρίου, Δημοτικής Ενότητας Παλικής:

Την Απαγόρευση της Στάσης και Στάθμευσης όλων των οχημάτων και την Διακοπή Κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 09:00΄ ώρα έως την 13:00΄ώρα στην οδό Α. Λασκαράτου και συγκεκριμένα από την διασταύρωση της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (Λιμεναρχείο Ληξουρίου), έως την διασταύρωση της με την οδό Μαντζαβινάτου.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς των πόλεων του Αργοστολίου και Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,22/3/2019, #ODYSSEIA