ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο
Διαφήμιση
2/2020
M T W T F S S
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ενας λησμονημένος Έλληνας πρίγκιπας επιστρέφει στο Λονδίνο ύστερα από τέσσερις αιώνες

ΕκτύπωσηE-mail

Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 15:37

Περισσότερα...

 

Έναρξη χορευτικής χρονιάς για τον ΜΠΑΛΛΟ

ΕκτύπωσηE-mail

Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 15:10

Περισσότερα...

 

Η Εύλογη Αμοιβή αμφισβητείται από την Ηλεκτρονική Βιομηχανία

ΕκτύπωσηE-mail

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 17:15

Εντεί­νε­ται η εκ­στρα­τεία που έχει ξε­κι­νή­σει πα­ρα­σκη­νια­κά η ορ­γά­νω­ση των κα­τα­σκευα­στών ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών (Digital Europe) προ­κει­μέ­νου να αμ­φι­σβη­τή­σει την εύ­λο­γη αμοι­βή. Δώ­δε­κα (12) ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών με κοι­νή ανοι­χτή επι­στο­λή υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον θε­σμό της εύ­λο­γης αμοι­βής.

Το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νο απο­τε­λεί ένα μέ­ρος της κοι­νής δή­λω­σης τους προς τους αρ­μό­διους Ευ­ρω­παί­ους Επι­τρό­πους:

Οι ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών και τα συν­δι­κά­τα τους (τα οποία αριθ­μούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 2.541.000 δη­μιουρ­γούς) ζη­τούν από τα θε­σμι­κά όρ­γα­να λή­ψης απο­φά­σε­ων της ΕΕ να στη­ρί­ξουν τα ευ­ρω­παϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και να αντι­στα­θούν στην πί­ε­ση που δέ­χο­νται από τους κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών οι οποί­οι προ­σπα­θούν να απο­δυ­να­μώ­σουν τη νο­μο­θε­σία της ΕΕ που προ­βλέ­πει την εύ­λο­γη αμοι­βή. 

Περισσότερα...

 
 

Γ. Γαλανός: Ιερός Ναός Αγίας Θέκλης στο ομώνυμο χωριό της Ανωγής Παλικής- (Δήμος Ληξουρίου)

ΕκτύπωσηE-mail

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2019 15:52

(Το σύντομο αυτό ιστορικό γράφτηκε αμέσως μετά τους σεισμούς του 2014. Εργασίες προς αποκατάσταση του ναού δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, παρόλο που υπάρχουν μελέτες και μεγάλη προσπάθεια από τους κατά καιρούς επιτρόπους. Το καμπαναριό και το εξωτερικό τοιχίο αποκαταστάθηκαν. Αναμένονται σύντομα εργασίες και για το ναό, που αποτελεί ένα μνημείο όχι μόνο για το χωριό της Αγίας Θέκλης, αλλά και για όλο το νησί μας.

Ο περίφημος ναός της Αγίας Θέκλης της περιοχής Ανωγής της Παλικής Κεφαλονιάς βρίσκεται στο μέσω του ομώνυμου χωριού και είναι ένας από τους παλιούς ναούς της επαρχίας Πάλλης, συνδέεται δε άμεσα με της ιστορικής οικογένειας των Λοβέρδων Λιβιεράτων.

Περισσότερα...

 

Εκδήλωση στην Κέρκυρα για τον σπουδαίο ζωγράφο Άγγελο Γιαλλινά

ΕκτύπωσηE-mail

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019 10:10

Ένα αφιέρωμα: Ο ζωγράφος Άγγελος Γιαλλινάς στο Καβαλλούρι

Ένα απόγευμα αφιερωμένο στον Άγγελο Γιαλλινά και τη ζωή του στο αρχοντικό του στο Καβαλλούρι, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στο χωριό Καβαλλούρι στη βόρεια Κέρκυρα. Αφορμή και έμπνευση του αφιερώματος υπήρξε η συμπλήρωση των 80 ετών από το θάνατό του και η μεγάλη αναδρομική έκθεση των έργων του, που λαμβάνει χώρα αυτήν την περίοδο στα Παλαιά Ανάκτορα.

Περισσότερα...

 
 

Σελίδα 17 από 366

leivada_banner copy.png