ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο
Διαφήμιση
9/2019
M T W T F S S
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΡΙΖΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΕκτύπωσηE-mail

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2013 14:49

Μέρος δεύτερο

Κατά τούς κλασσικούς χρόνους, ἀπό τοῦ 7ου αἰῶνος π.Χ. καί ἐντεῦθεν, εὑρίσκομεν πλήν τῶν προαναφερθέντων Μυκηναίων, Θεσσαλῶν καί Εὐβοέων καί ἂλλους Ἓλληνας ναυτικούς, ὡς τούς Ἲωνας Φωκαεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειπον τάς περιοχάς των εἰς τήν δυτικήν ἀκτήν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τάς ἀνατολικάς νήσους τοῦ Αἰγαίου διά νά ἀποφύγωσι τούς Πέρσας, οἱ ὁποῖοι κατέλαβον σταδιακῶς τά ἐδάφη καί νήσους των δι’ ἀλλεπαλλήλων ἐπιθέσεων. Ἒτσι οἱ Φωκαεῖς ἀκολουθοῦντες τό πεπρωμένον των ἀφικνοῦνται τῶ 600 π.Χ. εἰς τά νότια παράλια τῆς Γαλλίας καί ἀποβιβάζονται εἰς τόν σημερινόν παλαιόν λιμένα τῆς Μασσαλίας ὀνομάσαντες αὐτόν «Λακυδών» (Lacydon). Ἀκριβῶς εἰς τόν χῶρον τῆς ἀποβιβάσεώς των ἒχει τοποθετηθῆ ὑπό τῶν νεωτέρων Μασσαλιωτῶν κατά τήν δεκαετίαν τοῦ 1950 καί ἐπί Δημαρχίας τοῦ Gaston Defferre ἀναμνηστική πλάξ πρός τιμήν τῶν πρώτων Ἑλλήνων ναυτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἒγιναν οἱ πρῶτοι ἂποικοι ταύτης ἐγκατασταθέντες κατά πρῶτον εἰς τήν περιοχήν τῆς σημερινῆς πόλεως.

Περισσότερα...

 

14 Μαρτίου 1489: Η μοίρα της Κύπρου

ΕκτύπωσηE-mail

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2013 00:28

Αρχηγός της Γ’ Σταυροφορίας, ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, κατέκτησε την Κύπρο, όταν ο δεσπότης της, Ισαάκιος Κομνηνός, αρνήθηκε να του πουλήσει τρόφιμα. Ήταν το 1191. Οι σταυροφόροι εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο για τα καλά. Ο Ριχάρδος εφάρμοσε την φεουδαρχική πρακτική που ίσχυε στη Δυτική Ευρώπη: Ανακήρυξε τη μισή γη προσωπική του κτήση και την υπόλοιπη, γη των Κυπρίων. Μετά, χώρισε την δική του γη σε φέουδα τα οποία πήραν εκλεγμένοι από τον στρατό Ιππότες με την υποχρέωση να φροντίζουν την άμυνα του νησιού απέναντι στην όποια εισβολή. Όρισε δυο τοποτηρητές του κι έφυγε να συναντήσει τους Γάλλους και Γερμανούς σταυροφόρους.

Έτσι, ξαφνικά κι απροσδόκητα, η Κύπρος πέρασε στην εποχή της φεουδαρχίας.

Περισσότερα...

 

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΡΙΖΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΕκτύπωσηE-mail

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2013 15:54

Μέρος Πρώτο

Ὡς θά ἐνθυμῶνται αἱ ἐκλεκταί φίλαι καί φίλοι, οἱ ὁποῖοι παρηυρέθησαν εἰς τήν περυσινήν διάλεξιν τοῦ ὁμιλοῦντος, αὓτη ἐπεκεντρώθη εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Γαλλικῆς Γλώσσης καί Γαλλοφωνίας κατά τούς δύο τελευταίους αἰῶνας. Πλέον συγκεκριμένως εἶχον ἀναφερθῆ εἰς τόν ῥόλον τῆς Γαλλικῆς Γλώσσης εἰς τήν πολιτικήν καί τήν διεθνῆ διπλωματίαν, τόν πολιτισμόν, ὡς καί εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἓνωσιν, μέ ἰδιαιτέραν ἒμφασιν εἰς τάς εὐχαριστίας τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων πρός τήν Γαλλίαν καί τήν Γαλλικήν Γλῶσσαν, καθ’ ὃτι ἐμμέσως ἡ Γαλλία βοηθεῖ τήν διάδοσιν καί εἰς τάς πέντε ἠπείρους τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης μας, τῶν λεπτῶν ἐννοιῶν τῶν λέξεών της ὡς καί τῆς μουσικότητος ταύτης.

Περισσότερα...

 
 

Albrecht Berger, Κωνσταντινούπολη, Ιστορία, τοπογραφία, Θρησκεία

ΕκτύπωσηE-mail

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2013 18:29

Επί μία χιλιετία η Κωνσταντινούπολη ήταν το αδιαμφισβήτητο πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο του ελληνισμού. Ομως, ακόμη και σήμερα, η βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα για την πρώιμη φάση της ανάπτυξης της Πόλης είναι περιορισμένη συγκρινόμενη με άλλα θέματα σχετικά με το Βυζάντιο. Σε αυτό το βιβλίο, ο Albrecht Berger, διακεκριμένος Γερμανός βυζαντινολόγος, σκιαγραφεί με αριστοτεχνικό τρόπο την ιστορία της Βασιλεύουσας, από την ίδρυσή της με το όνομα Βυζάντιο μέχρι την παρακμή αυτής της μητρόπολης της ύστερης Αρχαιότητας, στις αρχές του 7ου αιώνα. Με τη μορφή μιας εισαγωγής στους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, ο Berger μας παρουσιάζει μια άγνωστη και μυστηριώδης Κωνσταντινούπολη, εξετάζοντας θέματα όπως την αστική ζωή, τον Αρειανισμό και τη θέση των ειδωλολατρών και των Εβραίων στην πρώιμη βυζαντινή κοινωνία. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο «Οδηγός Κωνσταντινούπολης», στο οποίο επιχειρεί σαν ένας σύγχρονος ξεναγός να καθοδηγήσει τον αναγνώστη στη βυζαντινή πρωτεύουσα, όπως αυτή θα ήταν το έτος 600.

Περισσότερα...

 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ «ΠΕΡΙ PERFORMANCE»

ΕκτύπωσηE-mail

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2013 18:13

Ο ζωγράφος, λογοτέχνης και θεωρητικός της τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος, το Σάββατο 16 Μαρτίου, ώρα 7 μ.μ, θα δώσει αναλυτική διάλεξη για το εικαστικό είδος της PERFORMANCE, που διοργανώνει η Επιτροπή Θεματικών Παρουσιάσεων της Εφορείας Ζωγραφικής στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), Βαλτετσίου 42, Εξάρχεια, Αθήνα.

Ο Κώστας Ευαγγελάτος θα αναφερθεί εποπτικά και κριτικά στα ζωντανά εικαστικά έργα της εποχής μας, με τα οποία έχει ασχοληθεί πρακτικά και θεωρητικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό από το 1985 μέχρι σήμερα.

Πληροφορίες: 210 7294259, 6944621286 - www.gisi.gr/evangelatos

Φωτογραφία από Performance του Κώστα Ευαγγελάτου στο Βερολίνο από τον Jan Riephoff: Θέμα: ΚΑΙΝ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.3.2013

 
 

Σελίδα 334 από 348

leivada_banner copy.png