ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο
Διαφήμιση
7/2020
M T W T F S S
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο

PDFΕκτύπωσηE-mail

1.Αίτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία , ταχυδρομική δ/νση του σωματείου ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), έτος ίδρυσης και, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο σε άλλο άθλημα, αριθμό μητρώου αναγνώρισης και αριθμό απόφασης Γ.Γ.Α.


2.Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου και συνοπτική έκθεση για τη δραστηριότητα του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

3.Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:

α) Δεν συντρέχουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν.

β) Δεν συμμετέχουν ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν άθλημα ή κλάδο αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο. Σε περίπτωση που συμμετέχουν, να σημειώνεται στο σχετικό πεδίο η συμμετοχή τους, καθώς επίσης και η επωνυμία των σωματείων αυτών.

4. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:

α) Το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών χώρων.

β) Το σωματείο δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.

γ) Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.

δ) Η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.

ε) Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

στ) Τηρούνται τα βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει,

ζ) Για τον προπονητή δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο περιορισμός της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν.

η) Δεν συντρέχουν οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου του.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καταχώρησης του σωματείου στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για αρχική αίτηση αναγνώρισης ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο.

7. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.

8.Πρόσφατη βεβαίωση , της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να βεβαιώνεται ότι:

α) Το σωματείο αποτελεί μέλος της, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία ή ένωση.

β) Το σωματείο συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδο(ους) αθλήματος που αιτείται το Σωματείο.

γ) Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο, προκειμένου για ομαδικό άθλημα.

δ)Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, το σωματείο έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία.

9. Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών , ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμό δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου) υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.

10. Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα), όπου απαιτείται , στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου–προπονητή(ων).

Α2 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο

1.Αίτηση περί χορήγησης βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για τον οποίο αιτείται τη βεβαίωση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία , αριθμό μητρώου αναγνώρισης, αριθμό απόφασης αθλητικής αναγνώρισης Γ.Γ.Α., ταχυδρομική δ/νση του σωματείου ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) και έτος ίδρυσης.

2.Αντίγραφο πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.

3. Επικυρωμένο (πρόσφατο) αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του σωματείου, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο.

4. Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99, όπως ισχύει, βιβλία.

5.Πρόσφατη βεβαίωση , της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να βεβαιώνεται:

α) Ότι το σωματείο αποτελεί μέλος της, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία ή ένωση.

β) Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο, προκειμένου για ομαδικό άθλημα.

γ) Η αγωνιστική του δραστηριότητα μέχρι σήμερα.

δ)Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, το σωματείο έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία.

6. Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα), όπου απαιτείται , στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου –προπονητή(ων).

Α Ι Τ Η Σ Η

Για χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου

Π Ρ Ο Σ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: …………………………

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ………………………..

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ………………………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ολογράφως) ……………………………………………………….........................................................................

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………Τ.Κ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………………………

FAX:………………………………………………E-mail: ………………………………………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:……………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………………………

Α.Φ.Μ. (σωματείου):………………….……. Δ.Ο.Υ………………………………………….................

ΑΡΙΘ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: (ΤΡΑΠΕΖΑ) …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο σωματείο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύoυν, για τα ακόλουθα αθλήματα ή κλάδους αθλημάτων:

1…………………………………………..……

2………………………………………….…….

3…………………………………………………

4…………………………………………………

Σας επισυνάπτουμε τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ.

2.Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου

3. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για τη θεώρηση των βιβλίων.

4. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης.

5. Αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου – προπονητή(ων) (προπονητές ανά άθλημα).

Ημερομηνία: .................................... 20.....

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ./ Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25/11/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

leivada_banner copy.png