ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Εκτύπωση

Τρίτη, 02 Μάρτιος 2021 14:20

Η έκδοση της βεβαίωσης είναι δυνατή από την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων επαναληπτικών δόσεων του εμβολιασμού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Tαυτότητα ή διαβατήριo

2.ΑΜΚΑ

Αν απαιτείται, τροποποιούνται, καθ΄ υπόδειξη του πολίτη τα πεδία που περιέχουν σε λατινική γραφή τα στοιχεία του, βάσει ταξιδιωτικού εγγράφου (ταυτότητας ή διαβατηρίου) που προσκομίζει ο πολίτης με την ειδική απόδοση των στοιχείων του στα λατινικά.


Εάν ο πολίτης επιθυμεί την βεβαίωση εμβολιασμού του σε ψηφιακό αρχείο, αποστέλλεται η βεβαίωση από το ΚΕΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο πολίτης.

Η βεβαίωση φέρει μοναδικό κωδικό και ηλεκτρονική σφραγίδα, ως εκ τούτου αποδεικτική ισχύ και δεν απαιτείται εκ μέρους των ΚΕΠ οποιαδήποτε επισημείωση ή σφραγίδα επί της βεβαίωσης.

Ώρες λειτουργίας ΚΕΠ: Δευτέρα έως Παρασκευή, απο 7.30 π.μ - 3.00 μ.μ

Αποκλειστικά με ραντεβού

Τηλέφωνα ΚΕΠ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2/3/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA