Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων στην ΠΙΝ

Εκτύπωση

Τρίτη, 11 Μάιος 2021 17:33

Δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» ION97), στην οποία

περιγράφονται τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν για την οριστική ένταξη των επιχειρήσεων αλλά και για τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.

Αναλυτικά η τροποποιημένη πρόσκληση:

https://diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/IONIA_NISIA_2014-2020/COVID-19/5i_tropopoiish._covid.pdf

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11/5/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA