Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Στην τελική ευθεία η ενίσχυση ρευστότητας των μικρών επιχειρήσεων

Εκτύπωση

Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021 15:52

-Έως τέλος Απριλίου η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ενισχυόμενων επιχειρήσεων – Ξεκινά άμεσα η διαδικασία εκταμίευσης μετά τον έλεγχο του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης από την επιχείρηση

-Το πρόγραμμα αφορά 14.000.000 €, με τα οποία θα ενισχυθούν 1.084 μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα Ιόνια Νησιά, που επλήγησαν από την κρίση του Covid19

-Χρηματοδοτούνται με μη επιστρεπτέα επιχορήγηση επιχειρήσεις Πρωτογενή & Δευτερογενή Τομέα Μεταποίησης, Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών και Εστίασης & Τουρισμού

-Τουλάχιστον 4.500 θέσεις εργασίας καλύπτουν οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την κρίση


Covid19, προς ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση).

Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 € και μεγαλύτερο τα 15.000 €.

Από το πρόγραμμα ενισχύονται επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση τζίρου άνω του 83%. Συγκεκριμένα το 56% των ενισχυόμενων επιχειρήσεων παρουσίασαν πτώση τζίρου 100%.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, θα έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης των επιχειρήσεων, οι οποίες θα λάβουν την ενίσχυση.

Το ποσό των 14.000.000 € που αποτελεί τη δημόσια δαπάνη του προγράμματος κατανέμεται ως εξής:

• 20% στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, η οποία αφορά επιχειρήσεις στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα της Μεταποίησης – Χρηματοδοτούνται με 2.800.000 €

• 40% στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β, η οποία αφορά επιχειρήσεις στον κλάδο Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών – Χρηματοδοτούνται με 5.600.000 €

• 40% στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ, η οποία αφορά επιχειρήσεις στον κλάδο της Εστίασης και Τουρισμού – Χρηματοδοτούνται με 5.600.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / % ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ / ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ / % ΤΗΣ ΥΠΟΒΛ/ΣΑΣ Δ/Δ / ΣΥΝΟΛΟ / 7.156 / 91.536.180,08 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

(πρωτογενής & δευτερογενής τομέας μεταποίησης) / 376 / 5,25% / 4.934.628,00 € / 5,39%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

(εμπόριο – παροχή υπηρεσιών)  3.007 / 42,02% / 37.732.868,98 € / 41,22%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

(εστίαση – τουρισμός) 3.773/ 52,72% / 48.868.683,10€ / 53,39%

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ / 247 / 3.395.451,14 €

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ / ΙΘΑΚΗ / 175 / 2.225.115,01 €

ΚΕΡΚΥΡΑ / 541 / 6.884.009,94 €

ΛΕΥΚΑΔΑ / 121            / 1.569.975,97 €

ΣΥΝΟΛΟ /1.084 / 14.074.552,06 €

Από την αξιολόγηση των αιτήσεων των μικρών επιχειρήσεων προς ενίσχυση της ρευστότητας τους λόγω της κρίσης Covid19 προκύπτουν τα εξής:

-Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις καλύπτουν τουλάχιστον 4.500 θέσεις εργασίας

-Μέσα από το πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 10 εργαζόμενους και αποτελούν το 90% των χρηματοδοτούμενων

-Δόθηκε η δυνατότητα ένταξης και ενισχύονται και επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν προσωπικό

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

•Έως τέλος Απριλίου, μετά τις σχετικές διαδικασίες, θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν υποχρέωση υποβολής αιτήματος καταβολής της προβλεπόμενης ενίσχυσης το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2021.

•Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, θα ξεκινήσει η διαδικασία εκταμίευσης των εγκεκριμένων ποσών προς τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.

•Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν, να δαπανήσουν μέσα στο 2021 όλο το ποσό του μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης σε λειτουργικές δαπάνες, θα επιφέρει άμεση ρευστότητα στην αγορά.

ΣΗΜ. Αναρτήθηκε πίνακας με όλους όσοι κατέθεσαν αίτηση. Τους εγκεκριμένους και χορηγούμενους, τους εγκεκριμένους μη χορηγούμενους και τους απορριφθέντες.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,16/4/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA