ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ο.Α.ΕΔ ΕΤΟΥΣ 2020

Εκτύπωση

Τετάρτη, 30 Σεπτέμβριος 2020 12:03

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Δ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής (Οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία, ή προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομικών έργων, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου).

2) Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ο αρ. μητρώου ΙΚΑ.


3) Φ/φo καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά α΄δικαιούχο τον ωφελούμενο.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις:

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2020 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ημερομίσθια 2019

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί / 95-210

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες / 50-210

Δασεργάτες-Ρητινοσυλλέκτες / 50-240

Καπνεργάτες/ 50-210

Μουσικοί-μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου/ 50-210

Υποδηματεργάτες/ 50-210

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης/ 50-230

Χειριστές εσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων/ 70-210

Ηθοποιοί/ 50-210

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης/50-210

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου/50-210

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου,Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου/50-210

Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου/ 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

Σμυριδεργάτες/ 50-240

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου /50-210

Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων/50-210

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτιοακουστικές εκδηλώσεις-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων/50-210

Συνταξιούχοι από 11/9/2020 και μετά, καθώς και όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2020 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

Χειριστές ανυψωτικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, προσκομίζουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης, (με χρήση κωδικών ΤΑΧΙΣnet - gov.gr - Εργασία και ασφάλιση – Ανεργία – Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ). Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να τα προσκομίσουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Καταληκτική Προθεσμία: 30/11/2020 και ώρα 14:00.

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61737

ΚΕΠ 0550 Ελειού - Πρόννων: 26713-61630 & 26713-61000 & 26713-61737

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,30/9/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA